Die jongmense van die gemeente van Hercules het hulle eerste geselligheid op

20 April 2018  gehad. Hulle het by die huis van een van die koördineerders, Abigail Kruger, bymekaar gekom. Die jongmense het ‘n aand van bordspeletjies en braaivleis geniet. Dit was ook ‘n geleentheid om mekaar beter te leer ken. Abigail se ouers, Priester Kruger en sy vrou, het vir die jongmense gebraai en ook die bykosse voorsien.
Nie al die jongmense kon die aand bywoon nie, maar die wat wel daar was, het definitief lekker gekuier. Die groep beplan ook om binnekort ‘n formele funksie te hou, waar die jongmense ook in hulle geestelike lewe versterk kan word.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A First for the Young People of Hercules

The young people from the congregation of Hercules had their first G2G on 20 April 2018.
They got together at the home of one of the co-ordinators, Abigail Kruger. The Young people enjoyed an evening of games and a braai. It was also an opportunity to get to know one another better. Abigail’s parents, Priest Kruger and his wife, did the braai and provided the side dishes.
Not all the young people were able to attend the gathering, but those that could, definitely enjoyed the get-together. The group is planning to have a formal function soon, where their spiritual lives can also be strengthened.